3 Manifestovanie ako druh masového šialenstva.

Empatický vhlad do zhuleného ako vždy, navždy aktuálneho tématu. Ja Cár Nik-olano-j v mene nás jedine slušných vydávam manifest, aby všetci investigatívci, významné osobnosti a im spriaznení, pravdepodobne celkom iste Ficom a spol poškodení, za slušnosť a spravodlivosť manifestovali fest. My výlučne oprávnení nositelia nezviklatelných právd vyjdime tam, kde sa jedine […]